Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

werx
5862 41f0 500
Reposted frompunisher punisher viacarmenluna carmenluna

September 21 2018

3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viamieszu mieszu
werx
werx
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viaVanitate Vanitate
werx
5252 c0e7
werx

July 20 2018

werx
6710 cee9

July 02 2018

werx
7168 8f89 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 29 2018

werx
8480 f116
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued

June 26 2018

werx
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny

June 25 2018

werx
werx
werx
0054 398f

June 11 2018

werx
Wiedziała, że miał pewną cechę, którą posiada niewielu mężczyzn. Większość z tych, którzy ją mają, nie zdaje sobie z tego sprawy, choć to najgroźniejsza broń w ich arsenale. To mężczyźni, którzy potrafią sprawić, że kobiety czują się przy nich całkowicie odprężone. Na ulicy, w łóżku, przy obiedzie, śmiejąc się i spacerując – wszystko jedno. W ich towarzystwie oddycha się normalnie. Nie trzeba się nadymać, zadzierać nosa ani udawać kogoś, kim się nie jest. Owszem, taki facet chce się dobrać do twoich majtek, ale chce być również w twoich myślach, poświęcić ci swój czas i uwagę. Zawsze daje ci to odczuć. Masz pewność, że jesteś dokładnie tam, gdzie on chce być w danej chwili; że to, co mówisz i czynisz, autentycznie go interesuje.

— Jonathan Carroll

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapengin pengin
werx
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek

June 04 2018

7980 6a0b
Reposted fromamatore amatore viamental-cat mental-cat

May 14 2018

werx
9758 de42 500
Reposted frommisswindy misswindy viamental-cat mental-cat

May 13 2018

werx
5756 24a7
Reposted frommental-cat mental-cat
0851 12cc
Reposted fromLittleJack LittleJack viamental-cat mental-cat

May 12 2018

1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viamental-cat mental-cat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl